หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. นักพัฒนาระบบงาน (Programmer) / นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- ออกแบบและพัฒนาระบบบริการลูกค้า
- ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบ
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ช่างเทคนิค จังหวัดระยอง

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ
1. ติดตามประสานงาน งานติดตั้งระบบสื่อสัญญาณ ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร
2. ประสานงานการเชื
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. นักวิเคราะห์การเงินองค์กร / ผู้เชี่ยวชาญการเงินองค์กร

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1. วิเคราะห์ภาพรวมของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถระบุ Key Success Factor, Risk และให้ความ วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1.สนับสนุนการทำ Total Solutions ในเชิง commercial ให้แก่พนักงานขายในบริษัท ทั่วประเทศ
2. ประสานงาน
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารหนี้) ยินดีรับ น.ศ จบใหม่

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนงานการติดตามหนี้ ในรูปแบบต่างๆ
2. จัดทำรายงานในรูปแบบ excel,powerpoint
3. จัดทำจดหมายเตือ
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา, ทำงานเป็นกะได้)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- งานบริการสอบถาม Internet และ ADSL
- รับแจ้งเหตุเสีย บริการสื่อสารข้อมูลจากลูกค้า
- บริการรับแจ้ง
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Network Call Center (ทำงานเป็นกะได้)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- Monitor และตรวจสอบเหตุเสียวงจร DCN
- ประสานงานและให้คำแนะนำตรวจเช็คอุปกรณ์เบื้องต้นแก่ลูกค้าปลายท
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรโครงข่าย ( กรุงเทพ / เพชรบุรี / อุบลราชธานี / นครสวรรค์ / ระยอง / พัทยา / ชลบุรี / เชียงใหม่)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

วิศวกรโครงข่าย (กรุงเทพ)
1. ออกแบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ และบริหารวงจรเช่า
2. ทดสอบ / ตรวจรับระบบ
3.
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- จัดทำรายงานงบประมาณประจำเดือน รายงานกาะแสเงินสด ของบริษัทในเครือทั้งหมด
- ประสานงานกับหน่วยงานต่า
วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- เข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อรับทราบความต้องการในการใช้ระบบ ICT ของลูกค้า นำเสนอบริการแบบ Total Teleco วันที่ 6 ก.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. นักพัฒนาระบบงาน (Programmer)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- ออกแบบและพัฒนาระบบบริการลูกค้า
- ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบ
วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขับรถ (ประจำ กรุงเทพ/อยุธยา/นครราชสีมา/เชียงใหม่/เชียงราย/สงขลา/สุราษฎร์ธานี/ฉะเชิงเทรา)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

ขับรถให้บริการประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท และหน่วยงานที่ร้องขอ ดูแลรักษารถยนต์ให้สะอาดเรียบร้อย วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา 9
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- Administrate and manage relational database i.e. Oracle, MS-SQL, MySQL, PostgresSQL, Oracle Financ วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้เชี่ยวชาญการเงินองค์กร

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

ริเริ่มวางแผนและสนับสนุนให้งานตาม job Function สำเร็จลุล่วงได้แก่ บริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูง วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- งานบริการสอบถาม Internet และ ADSL
- รับแจ้งเหตุเสีย บริการสื่อสารข้อมูลจากลูกค้า
- บริการรับแจ้ง
วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- Payment ทุกช่องทางของบริการ DCN ทุกหัวบริษัท จัดทำรายงานประจำเดือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1. จัดทำเอกสารทางการเงิน
2. ตรวจเช็ครายการรับ-จ่ายเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บั
วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. นักวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

1. รวบรวมและทำความเข้าใจความต้องการรายงานและข้อมูลจากผู้ใช้งาน
2. ออกแบบและดูแลฐานข้อมูลระบบงาน Dat
วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. นักบัญชี

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานบัญชีตั้งหนี้และภาษีอากร
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานด้านระบบงานเบิกจ่ายที่เกี่ยวกับงาน
วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Professional Sales (ทั่วประเทศ)

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

- ศึกษาวิวัฒนาการเทคโนฌลยีโครงข่ายเพื่อนำมาบ่งชี้แนวโน้มของความต้องการลูกค้า
- วิเคราะห์จุดอ่อน,จุด
วันที่ 24 มิ.ย. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี